Slide
Add your custom tagline here.

OVER CAREBEEK

Huisvesting in de zorg gaat van een aanbodgedreven naar een vraaggestuurde markt, waarbij de bewoner centraal staat.

De komende jaren krijgen bewoners meer keuzevrijheid. Zorgondernemingen in de gehandicaptenzorg, in de verzorging- en verpleeghuiszorg zullen zich meer gaan richten op de woonwensen van bewoners.

De zorg vraagt flexibele, duurzame en betaalbare huisvesting op maat. Met aan- dacht voor de bewoners en mogelijk een eigen bijdrage in de huisvestingsvergoeding.

Er is een kloof tussen de huidige huisvesting en de wensen van bewoners. Een nieuwe invulling en / of vervanging is noodzakelijk: “Het is tijd voor ondernemerschap“.

Bekijk projecten


G4 model

De bewoner (Gebruiker) heeft een vraag. Daar zoeken we de beste locatie bij (Grond), ontwikkelen een product op maat (Gebouw), inclusief de financiering (Geld). Met als doel: “Een tevreden bewoner“.