Aanpak

ONZE WERKWIJZE

We starten met de haalbaarheidsfase, we onderzoeken de locatie op ligging (nabij voorzieningen), bestemming (maatschappelijk of wonen), oppervlak (minimaal 20 eenheden), milieuaspecten en prijs (marktconform). Wanneer dit positief is afgerond, start de volgende fase.

De ontwikkelingsfase. In deze fase wordt het ontwerp bekeken en opgevolgd door een integrale doorrekening op zorg en vastgoed. In alle fasen van het project staat de toekomstige bewoner centraal.

De ontwikkelingsfase zal opgevolgd worden door de realisatie- en exploitatiefase, met indien gewenst beheer- en onderhoudsgarantie, aangezien de exploitatiekosten meer impact hebben dan de stichtingskosten.

Voor meer informatie, vragen en/of opmerkingen inzake plan van aanpak en bijbehorende garanties, zijn wij bereid om dit geheel vrijblijvend in een gesprek toe te lichten.

G4 Model