Aanpak

ONZE WERKWIJZE

We starten met de initiatie- / haalbaarheidsfase, waarin we investeren in de relatie en vol vertrouwen beginnen. In deze fase omschrijven we de visie, doen marktonderzoek en bepalen de uitgangspunten rondom doelgroep en omvang. We brengen het programma van eisen inclusief financiële uitgangspunten in kaart.

Daarna volgt de ontwikkelingsfase. In deze fase wordt het ontwerp bekeken en opgevolgd door een integrale doorrekening op zorg en vastgoed. In alle fasen van het project staat de toekomstige bewoner centraal.

De ontwikkelingsfase zal opgevolgd worden door de realisatie- en exploitatiefase, met indien gewenst beheer- en onderhoudsgarantie, aangezien de exploitatiekosten meer impact hebben dan de stichtingskosten.

Voor meer informatie, vragen en/of opmerkingen inzake plan van aanpak en bijbehorende garanties, zijn wij bereid om dit geheel vrijblijvend in een gesprek toe te lichten.

G4 Model